Vietnam Got Talent 2013

Apprentice lawyer wins Vietnam"s Got Talent 2013 | New Release Movie .... Kids, 12 and 6, win Vietnam Got Talent | Arts & Culture | Thanh Nien .... Giật mình với quan niệm làm đẹp của Quán quân Vietnam Got Talent. Giám khảo Huy Tuấn bị thí sinh Got Talent lừa...3 lần - † MUỐI MẶN .... Kiều Anh - Ca nương gây sốt Giọng hát Việt. Bán kết 5 Vietnam's Got Talent: 'Thiếu muối' trầm trọng. Giật mình với quan niệm làm đẹp của Quán quân Vietnam Got Talent. Vietnam Got Talent tập 9: Nhóm Free Style ngày 27/1/2013. Trực tiếp Vietnam Got Talent 2013 - Bán kết 2 ngày 24/2/2013. Tiếp sóng Chung kết 2 Got Talent: Tài năng độc, lạ - Báo VTC News